© S. Tomasz Tyc  2014 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kraśniku ©