WIDOK SZKOŁY OD STRONY BOISKA SPORTOWEGO
około 1925 roku

około 1960 rok

około 1970 rok

1988 rok

2008 rok

2011 rok