N a u c z y c i e l e    2016/2017

mgr Krystyna Krotkiewicz DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Skorupa WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Jakubowska JĘZYK POLSKI
mgr  Anna Włoda
mgr Anna Suchora
mgr Sławomir Tomasz Tyc
MATEMATYKA
mgr Barbara Żak HISTORIA, BIBLIOTEKA
mgr Jarosław Nieradko PRZYRODA
mgr Małgorzata Żelazna J. ANGIELSKI
mgr Anna Gąbka
mgr Małgorzata Gałkowska ŚWIETLICA
mgr Artur Żurek MUZYKA,
mgr Sławomir Tomasz Tyc INFORMATYKA, TECHNIKA
mgr Beata Kwaśniak RELIGIA, PLASTYKA
s. Emanuella RELIGIA
mgr Anna Gaj KOREKTYWA,  ŚWIETLICA
mgr Artur Hajdenraich W-F
mgr Piotr Machaj
mgr Maria Kołtun NAUCZANIE ZINTEGROWANE
mgr Renata Karpińska
mgr Agata Deleszek
mgr Iwona Ptaszek
mgr Maria Misiak
mgr Jolanta Hys
mgr Ewa Szymanek ŚWIETLICA
mgr Wanda Dymitrak PEDAGOG
mgr Agnieszka Dąbrowska ŚWIETLICA

Pracownicy obsługi

Marzena Nowak

SEKRETARIAT