OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)
 

POLISA - InterRisk EDU-A/P 074031
Okres ubezpieczenia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wyróżniki oferty:
• ubezpieczenie na 12 mc
• 24- godzinna ochrona ubezpieczeniowa na tereniecałego świata również w trakcie m.in.: poza placówką oświatową, zielonej szkoły, wycieczek szkolnych, a także podczas wakacji
• rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w zakresie
• szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody przez stronę www.interrisk.pl , infolinię 24h/ 7 dni w tygodniu tel: 22 575 25 25 lub w biurze Agenta tj.: UBEZPIECZENIA ul. Wyszyńskiego 9a, Kraśnik

• świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej
• możliwość zwolnienia z opłacenia składki 10% uczniów w trudnej sytuacji materialnej
• nowość - jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy
• w ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne; pomoc rehabilitacyjna dla pracownika personelu placówki oświatowej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim
• oferta w trzech wariantach ( w zależności od oczekiwań rodziców w placówce równolegle może funkcjonować więcej niż 1 wariant)


Rada Rodziców