AKTUALNOŚCI

Dzień Postaci z Bajek
5
listopada był szczęśliwym dniem w naszej szkole. Dzięki wspaniałym pomysłom uczniów na przebranie mogliśmy przez cały dzień śpiewać „Witajcie w naszej bajce”. I właśnie takie hasło przyświecało nam tego dnia. Cały poniedziałkowy dzień poświęcony był właśnie postaciom z bajek i radosnej zabawie. Przyświecała nam myśl, że szkoła to nie tylko nauka. Szkoła - to także czas zabawy, uśmiechu, radości z bycia dzieckiem. Wykorzystajmy każdą możliwość, aby tak krótkie dzieciństwo wypełniła radość i szczęście. W przyszłości na pewno zaowocuje to wypuszczeniem w świat pewnego siebie i swoich wartości młodego człowieka.

Książka miesiąca.
W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji w bibliotece szkolnej przeprowadzono szereg działań, których celem było propagowanie czytelnictwa. Uczniowie wzięli licznie udział w konkursach czytelniczych.
Jednym z nich był konkurs "Książka miesiąca", który pozwolił stworzyć ranking najpopularniejszych wśród uczniów książek. W tym roku na pierwszym miejscu znalazła się: "Charlie i fabryka czekolady".

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Wolna i Niepodległa” w SP 1
18 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Wolna i Niepodległa”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie twórczości o tematyce patriotycznej, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:
* I kategoria – uczniowie kl. IV- VIII SP,
* II kategoria – uczniowie kl. III gimnazjum.
Jury oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję oraz interpretację utworu. Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny. Komisja przyznała następujące miejsca:
*I kategoria – uczniowie kl. IV- VIII SP:
1. miejsce Aleksandra Markoff – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3,
2. miejsce Nikola Lewandowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
3. miejsce Katarzyna Gozdalska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2.
* II kategoria – uczniowie kl. III gimnazjum:
1. miejsce Alicja Żurek,
2. miejsce Karolina Kulpa,
3. miejsce Dominika Grządka.
Uczennice reprezentowały Publiczne Gimnazjum nr 2.
Konkurs poezji patriotycznej był, zgodnie z oczekiwaniem organizatorów, okazją do spotkania z niezwykłymi dziełami literatury polskiej różnych epok oraz dojrzałej refleksji nad historią i współczesnym kształtem naszej Ojczyzny. Laureaci otrzymali z rąk Dyrektora ZPO1 - Pani Krystyny Krotkiewicz nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy. Dla uczniów i opiekunów przygotowano słodki poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.
Koordynatorem konkursu była Pani Anna Włoda. O piękną dekorację sali zadbała, jak zawsze, Pani Małgorzata Gałkowska.
A.W.

 

„Pszczoła to skarb”
W dniu 05.10.2018r w CKiP w Kraśniku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pszczoła to skarb”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Uczniowie naszej szkoły ( ZPO nr 1 w Kraśniku) zdobyli nagrody w postaci dyplomów i książek, które zostały wręczone przez Burmistrza Miasta Kraśnik Mirosława Włodarczyka, Wicestarostę Powiatu Kraśnickiego Mariusza Sochę oraz Stanisława Różyńskiego, prezesa zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Podczas uroczystości wręczania nagród dzieci miały okazję skorzystać z kawiarenki i poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Wszyscy laureaci konkursu obejrzeli również bajkę „Pszczółka Maja. Miodowe igrzyska”.
Nagrody zdobyły:
Alicja Garbacz z kl. II b
Lena Lewandowska z kl. II b
Dziewczynki wykonały prace plastyczne pod kierunkiem pani Agnieszki Dąbrowskiej .
Nagrodzeni również zostali uczniowie z klasy VI b
Milena Lewandowska
Wojciech Szwedo, których „przewodnikiem plastycznym” była pani Beata Kwaśniak.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! A.D

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego
Dnia 28 września 2018r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego ZPO Nr1 w Kraśniku, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie, podczas tajnych wyborów wyłoniono 25 uczniów. Został wybrany zarząd SU, w składzie: Weronika Gozdalska – przewodnicząca, Weronika Zielińska – z-ca przewodniczącej, Aleksandra Młynarczyk – sekretarz.
Opiekunami wspierającymi pracę Samorządu Uczniowskiego zostali: p. Iwona Ptaszek,
p. Jarosław Nieradko i p. Sławomir Tyc.

Gratulujemy przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego!!!
Życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019.
I.P

Dzień Chłopaka i Otrzęsiny Klas IV
27 września w naszej szkole odbyła się uroczystość, której celem była integracja społeczności uczniowskiej. Uczniowie klas IV wzięli udział w otrzęsinach, podczas których zostali poddani próbom wysiłku ciała i umysłu. Otrzęsiny przebiegały w znakomitej atmosferze. Całą zabawę prowadził Samorząd Uczniowski pod opieką opiekuna SU pani Iwony Ptaszek. Uczniowie klas czwartych podczas otrzęsin mieli do wykonania zadania: rysowanie swojej wychowawczyni, quiz z wiedzy o szkole, picie mleka na czas oraz zmagania sportowe.
Uczniowie z radością i uśmiechem na twarzy wykonali wszystkie zadania i tym samym pomyślnie zostali przyjęci do braci uczniowskiej klas IV – VIII.
W tym dniu święto mieli także nasi chłopcy, uwiecznieniem wspaniałego dnia była dyskoteka, na której wszyscy świetnie się bawili. I.P.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy 3 września